Geen bijeenkomsten door corona, wel activiteit in najaar

U zult begrijpen dat de corona-uitbraak onze aanvankelijk plannen voor dit jaar behoorlijk in de war heeft geschopt. Zo konden de reguliere bijeenkomsten en ook de excursie helaas geen doorgang vinden. Niettemin heeft het bestuur besloten om toch nog een activiteit te ondernemen voor dit najaar. U zult daar binnenkort meer over vernemen.

Vanwege het wegvallen van een groot deel van het geplande programma heeft het bestuur besloten om u dit jaar geen nota voor de contributie te versturen.

In onze mail aan de leden van 13 februari jongstleden maakten wij u al bekend dat er wijzigingen in de bestuurssamenstelling aan zitten te komen. Zo heeft Rob van Beek - na 20 jaar bestuurslid te zijn geweest - aangegeven de voorzittershamer te willen neerleggen. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat we een nieuwe voorzitter hebben gevonden in de persoon van mevrouw Antoinette Wilmot. Zij is als commercieel directeur werkzaam bij Reinbouw te Dieren.  Zij zal zich bij de eerstvolgende fysieke bijeenkomst nader aan u voorstellen.

Tot slot wensen wij u goede zaken maar vooral goede gezondheid toe!

Geen bijeenkomsten door corona, wel activiteit in najaar

8 september 2020