ApeldoornDeventerZutphen

Over de bouwsociëteit

De Bouwsociëteit Stedendriehoek is opgericht in 1993 op initiatief van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de drie grote gemeenten in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen.

Doel van de Bouwsociëteit is het bevorderen van contacten en samenwerking tussen bij de ontwikkeling en bouw betrokken personen, ondernemingen en overheden in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De leden komen dan ook vooral uit het bedrijfsleven, de colleges van B&W en het ambtelijk management van de gemeenten in de Stedendriehoek.

Kasteel Engelenburg

Locatie bijeenkomsten: Kasteel Engelenburg te Brummen

De Bouwsociëteit Stedendriehoek tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het organiseren van 5 à 6 netwerkbijeenkomsten per jaar. Er worden lezingen gehouden en voorlichting gegeven over aansprekende onderwerpen op het gebied van bouwen en ontwikkelen. Vaak spreken landelijk gerenommeerde opinieleiders die ook ingaan op de specifieke betekenis van het betreffende onderwerp voor de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Aansluitend is er -met een glas in de hand- ruim gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.
  Deze bijeenkomsten vinden doorgaans plaats op een maandag vanaf 17.00 op Kasteel Engelenburg te Brummen.
 • Het organiseren van een jaarlijkse eendaagse excursie, die afwisselend een binnenlandse en een buitenlandse bestemming kent. Zo zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld Riga, Oslo, Groningen, Gdansk, Antwerpen, Liverpool en Stockholm bezocht.
 • Het bieden van een actief en maatschappelijk betrokken platform. Daarom staat de Bouwsociëteit open voor de verbinding met andere projecten en initiatieven binnen de regio Stedendriehoek.

 

Het bestuur van de Bouwsociëteit bestaat uit:

 • De heer R.B.J. van Beek - voorzitter
 • De heer mr. G.J. Westerveld - secretaris
 • De heer R.J.B. ten Hag - penningmeester
 • De heer A. Jongstra - bestuurslid
 • De heer J. Arentsen - bestuurslid
 • Mevrouw M. Louwes - bestuurslid
 • De heer F.A. Holleman - bestuurslid
 • Mevrouw M.M. Bijker - bestuurslid

Agenda

 • 6 februari 2017

  Presentatie 6 februari 2017 - Belangrijkste aspecten nieuwe Omgevingswet
 • 12 juni 2017

  Presentatie 12 juni 2017 (onderwerp nog niet bekend)
 • 6 september 2017

  Excursie 6 september 2017 (locatie nog niet bekend)

Presentatie 6 februari 2017 - Belangrijkste aspecten nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet waarin 26 wetten, honderden AMvB’s en ministeriele regelingen in op zullen gaan. Ondanks dat de wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwen de afgelopen jaren aanzienlijk is gewijzigd, is deze wet by far de meest omvangrijke wijziging van de afgelopen 20 jaar. Zo vervalt het instrument bestemmingsplannen, en komen deze plannen in een andere vorm terug als Omgevingsplannen. Het plan heeft niet langer alleen maar betrekking op ruimtelijke ordening en bouwen, maar op alles wat de fysieke leefomgeving raakt, denk aan evenementen, hinder van bedrijven, water, infrastructuur. Het is de bedoeling dat de Omgevingsplannen flexibeler worden, waardoor burgers en bedrijven meer ruimte krijgen voor het uitvoeren van activiteiten. En ondanks dat de wetgever verwacht dat de wet in 2019 in werking treedt, werpt met name het omgevingsplan zijn schaduw al vooruit omdat de gemeenten nu al kunnen experimenteren op grond van de Crisis- en herstelwet.

Op 6 februari wordt u door mevrouw mr Janike Haakmeester kort en op een praktische wijze door de belangrijkste aspecten van de Omgevingswet heen geleid, wat verandert er en wat blijft hetzelfde.

Lees meer

Lid worden

U kunt lid worden als u in de hiernaastgenoemde doelgroep valt en voldoet aan de gestelde criteria.
Voorwaarde voor toelating is, dat u als bedrijf of vrije beroepsoefenaar aantoonbare affiniteit heeft met de bouw. Voor bedrijven geldt, dat het bedrijf gevestigd dient te wezen in de Stedendriehoek.
Het bestuur streeft naar een evenwichtige afspiegeling van ondernemingen en instellingen en kan vaststellen dat bepaalde disciplines in de Bouwsocieteit voldoende zijn vertegenwoordigd. Het bestuur van de Stichting beslist over de aanvaarding van iedere inschrijving.
Voldoet uw onderneming aan de genoemde voorwaarden én bent u geïnteresseerd om lid te worden van de Bouwsocieteit Stedendriehoek dan kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier. Uiteraard kunt u eerst een ledenbijeenkomst geheel vrijblijvend bezoeken. Neemt u daarvoor contact op het secretariaat, dat kan via info@debouwsocieteit.nl.
Het lidmaatschap van de Bouwsocieteit Stedendriehoek voor een bedrijf of instelling bedraagt voor 2016 € 375,-- (inclusief BTW) per jaar. Ieder bedrijf of instelling mag twee personen afvaardigen. Een lid mag een introducé voorstellen en na goedkeuring meenemen.
Wij hopen dat de Bouwsocieteit er binnenkort mét u een nieuw lid bij heeft en dat het lidmaatschap de basis legt voor plezierig en gemoedelijk onderhoud.
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen dan dient u dit uiterlijk in december van het lopende boekjaar schriftelijk te kenbaar te maken.

Doelgroepen

 • Overheden zoals gemeenten en provincies
 • Woningbouwverenigingen
 • Beleggers
 • Ontwikkelaars/Aannemers
 • Architecten/Constructeurs
 • Adviseurs waaronder makelaars, notarissen, projectmanagement etc
 • Banken/financiële adviseurs etc.

N.B. Deze opsomming is niet uitputtend

 

Criteria voor toelating van nieuwe leden

 1. Werkzaam of gevestigd in de Stedendriehoek en betrokken bij het bouw- en ontwikkelproces
 2. Een evenwichtige verdeling van het aantal leden per branche
 3. Nieuwe leden dienen voorgedragen te worden door bestaande leden die eerst bij het bestuur polsen of een aanvraag kansrijk is. Mocht een potentieel lid geen andere leden kennen dan kan contact worden opgenomen met een bestuurslid alvorens een aanvraag wordt ingediend.
 4. Een besluit tot toelating is de verantwoordelijkheid van het bestuur

Contact

 

Secretariaat

Bouwsociëteit

Stedendriehoek

 

Correspondentieadres:

Postbus 583, 7400 AT Deventer

 

Bezoekadres:

Brink 49 te 7411 BV Deventer

 

Contactpersoon secretariaat:

Jenny Onsman

 

Telefoon: 053 – 850 60 70

Email: info@debouwsocieteit.nl

KvK-nummer: 41041638

 

Locatie

bijeenkomsten

 

 

Kasteel Engelenburg
Eerbeekseweg 6
6971 LB Brummen
Tel.: 0575-569999

 

Contactformulier

 

Naam *
E-mail adres *
Telefoon
Uw bericht *