ApeldoornDeventerZutphen

Over de bouwsociëteit

De Bouwsociëteit Stedendriehoek is opgericht in 1993 op initiatief van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de drie grote gemeenten in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen.

Doel van de Bouwsociëteit is het bevorderen van contacten en samenwerking tussen bij de ontwikkeling en bouw betrokken personen, ondernemingen en overheden in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De leden komen dan ook vooral uit het bedrijfsleven, de colleges van B&W en het ambtelijk management van de gemeenten in de Stedendriehoek.

Kasteel Engelenburg

Locatie bijeenkomsten: Kasteel Engelenburg te Brummen

De Bouwsociëteit Stedendriehoek tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer:

 • Het organiseren van 5 à 6 netwerkbijeenkomsten per jaar. Er worden lezingen gehouden en voorlichting gegeven over aansprekende onderwerpen op het gebied van bouwen en ontwikkelen. Vaak spreken landelijk gerenommeerde opinieleiders, die ook ingaan op de specifieke betekenis van het betreffende onderwerp voor de Stedendriehoek. Aansluitend is er - met een glas in de hand - ruim gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. De bijeenkomsten vinden doorgaans plaats op een maandag vanaf 16.30 op Kasteel Engelenburg te Brummen.
 • Het organiseren van een jaarlijkse eendaagse excursie, die afwisselend een binnenlandse en een buitenlandse bestemming kent. Zo zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld Riga, Oslo, Groningen, Gdansk, Antwerpen, Liverpool en Stockholm bezocht.
 • Het bieden van een actief en maatschappelijk betrokken platform. Daarom staat de Bouwsociëteit open voor de verbinding met andere projecten en initiatieven binnen de regio Stedendriehoek.


Het bestuur van de Bouwsociëteit bestaat uit:

 • Mevrouw A. Wilmot - voorzitter
 • De heer A. Jongstra - secretaris
 • De heer R.J.B. ten Hag - penningmeester
 • Mevrouw L. van Berkum - bestuurslid
 • De heer F. Holleman - bestuurslid
 • De heer H. Kasteel - bestuurslid
 • De heer G. Raaphorst - bestuurslid

Agenda

Jaarlijkse ledenexcursie Maastricht

Excursie naar Maastricht van 3 september om 16.00 tot 4 september 22.30 uur. Nadere informatie volgt.

Lees meer

Lid worden

U kunt lid worden als u in de hiernaastgenoemde doelgroep valt en voldoet aan de gestelde criteria.

Voorwaarde voor toelating is, dat u als bedrijf of vrije beroepsoefenaar aantoonbare affiniteit heeft met de bouw. Voor bedrijven geldt, dat het bedrijf gevestigd dient te zijn in de Stedendriehoek.

Het bestuur streeft naar een evenwichtige afspiegeling van ondernemingen en instellingen en kan vaststellen dat bepaalde disciplines in de Bouwsocieteit voldoende zijn vertegenwoordigd. Het bestuur van de Stichting beslist over de aanvaarding van iedere inschrijving.

Voldoet uw onderneming aan de genoemde voorwaarden en wilt u lid  worden van de Bouwsocieteit Stedendriehoek, dan kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier. Neemt u daarvoor contact op het secretariaat via info@debouwsocieteit.nl.

Het lidmaatschap van de Bouwsocieteit Stedendriehoek voor een bedrijf of instelling bedraagt € 400,- (inclusief BTW) per jaar. Ieder bedrijf of instelling mag twee personen afvaardigen. Een lid mag een introducé voorstellen en na goedkeuring meenemen.
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen, dan dient u dit uiterlijk in december van het lopende boekjaar schriftelijk te kenbaar te maken.

Doelgroepen

 • Overheden zoals gemeenten en provincies
 • Woningbouwverenigingen
 • Beleggers
 • Ontwikkelaars/Aannemers
 • Architecten/Constructeurs
 • Adviseurs waaronder makelaars, notarissen, projectmanagement etc
 • Banken/financiële adviseurs etc.

N.B. Deze opsomming is niet uitputtend

 

Criteria voor toelating van nieuwe leden

 1. Werkzaam of gevestigd in de Stedendriehoek en betrokken bij het bouw- en ontwikkelproces
 2. Een evenwichtige verdeling van het aantal leden per branche
 3. Nieuwe leden dienen voorgedragen te worden door bestaande leden die eerst bij het bestuur polsen of een aanvraag kansrijk is. Mocht een potentieel lid geen andere leden kennen, dan kan contact worden opgenomen met een bestuurslid alvorens een aanvraag wordt ingediend.
 4. Een besluit tot toelating is de verantwoordelijkheid van het bestuur

Contact

 

Correspondentie uitsluitend
per e-mail

Ledenadministratie: info@debouwsocieteit.nl
Bestuur: ArjenJongstra@onshuisapeldoorn.nl​
KvK-nummer: 41041638