ApeldoornDeventerZutphen

Laatste nieuws

Het Nieuwe Normaal: circulair bouwen en dezelfde taal spreken

‘Samenwerking is ook kennis en ervaring delen’

 

De ledenbijeenkomst van de Bouwsociëteit Stedendriehoek van 17 juni jongstleden was een bijzondere: niet alleen vond de bijeenkomst plaats op een andere locatie, ook werd er afgesloten met een buffet. In de Gasfabriek te Deventer verzamelden zich ruim tachtig deelnemers met hun introducés, om kennis en ervaring te delen over Het Nieuwe Normaal. Bestuursvoorzitter Antoinette Wilmot kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst.

De organisatie was in handen van de Bouwsociëteit Stedendriehoek en de Regio Stedendriehoek. ‘Circulair bouwen staat bij iedereen in de sector hoog op de agenda’, legt Antoinette Wilmot uit. ‘Dat het mogelijk is, laten verschillende projecten zien. Maar er is nog een weg te gaan. Er is een eenduidige taal voor circulair bouwen nodig, anders blijven we allemaal het wiel opnieuw uitvinden. Die nieuwe taal is er nu: Het Nieuwe Normaal. Dat hiervoor veel interesse is, liet het grote aantal leden zien dat aanwezig was. Op deze manier konden we zowel kennis als ervaring met elkaar delen. En netwerken natuurlijk.’

Eenduidige taal is cruciaal
Erik Kuipers deelde na zijn presentatie een gratis kwartetspel uit over Het Nieuwe Normaal. Kuipers is spinner bij Cirkelstad, een van de initiatiefnemers. Cirkelstad stelde samen met Alba Concepts, Copper8, Metabolic, Witteveen+Bos en de TU Delft het raamwerk van HNN op. ‘Hij liet zien dat een level playing field nodig is om circulair bouwen op te schalen’, legt Wilmot uit. ‘Een eenduidige taal, waarmee zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers weten waar zij aan toe zijn, is daarbij cruciaal.’

In het panelgesprek lieten drie ondernemers aan de hand van voorbeelden zien waarmee zij bezig waren. Wilmot: ‘Het was interessant om te zien op welke manieren zij het circulair bouwen aanvlogen: Nilgün Kinsiz, manager Duurzaamheid bij Dura Vermeer Bouw Hengelo, gaf een voorbeeld van een renovatie waarbij de focus lag op materiaalhergebruik. 

KlokGroep bouwde in Berg en Dal appartementen waarbij zij het casco van het bestaande gebouw hebben hergebruikt. Manager Duurzaamheid Thijs Pleijhuis gaf hierover tekst en uitleg. Directeur Martijn van Toor vertelde over het volledig biobased concept van Ekowood Houses, waarmee het bedrijf inmiddels projecten heeft gerealiseerd. Zij laten zien dat de sector graag wil. Maar ze vragen ook om minder regeldruk en vooral een einde aan het steeds aanpassen van de spelregels.’ 

Lees verder>>>


Nieuwe leden

 

              

Heijmans Nederland B.V.              IAA Architecten

Over de bouwsociëteit

De Bouwsociëteit Stedendriehoek is opgericht in 1993 op initiatief van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de drie grote gemeenten in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen.

Kasteel Engelenburg

Doel van de Bouwsociëteit is het bevorderen van contacten en samenwerking tussen bij de ontwikkeling en bouw betrokken personen, ondernemingen en overheden in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De leden komen dan ook vooral uit het bedrijfsleven, de colleges van B&W en het ambtelijk management van de gemeenten in de Stedendriehoek.

 

De Bouwsociëteit Stedendriehoek tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer:

  • Het organiseren van 5 à 6 netwerkbijeenkomsten per jaar. Er worden lezingen gehouden en voorlichting gegeven over aansprekende onderwerpen op het gebied van bouwen en ontwikkelen. Vaak spreken landelijk gerenommeerde opinieleiders, die ook ingaan op de specifieke betekenis van het betreffende onderwerp voor de Stedendriehoek. Aansluitend is er - met een glas in de hand - ruim gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. De bijeenkomsten vinden doorgaans plaats op een maandag vanaf 16.30 op Kasteel Engelenburg te Brummen.
  • Het organiseren van een jaarlijkse eendaagse excursie, die afwisselend een binnenlandse en een buitenlandse bestemming kent. Zo zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld Riga, Oslo, Groningen, Gdansk, Antwerpen, Liverpool en Stockholm bezocht.
  • Het bieden van een actief en maatschappelijk betrokken platform. Daarom staat de Bouwsociëteit open voor de verbinding met andere projecten en initiatieven binnen de regio Stedendriehoek.

Het bestuur van de Bouwsociëteit bestaat uit:

  • Mevrouw A. Wilmot - voorzitter
  • De heer A. Jongstra - secretaris
  • De heer R.J.B. ten Hag - penningmeester
  • Mevrouw L. van Berkum - bestuurslid
  • De heer F. Holleman - bestuurslid
  • De heer H. Kasteel - bestuurslid
  • De heer G. Raaphorst - bestuurslid

 

Lid worden? Klik hier.

Agenda

Jaarlijkse ledenexcursie Maastricht

Excursie naar Maastricht van 3 september om 16.00 tot 4 september 22.30 uur. Nadere informatie volgt.

Lees meer

Contact

 

Correspondentie uitsluitend
per e-mail

Ledenadministratie: info@debouwsocieteit.nl
Bestuur: ArjenJongstra@onshuisapeldoorn.nl​
KvK-nummer: 41041638

Lid worden? Kik hier.