Ledenbijeenkomst Blijven bouwen: implementatie Omgevingswet

De ledenbijeenkomst van 12 juni gaat door op waar we op 13 februari en 24 april gebleven waren. Toen spraken de provincies en de wethouders van de drie gemeenten over de strategische keuzes en maatregelen die zij in de komende periode willen gaan nemen en benadrukten dat het van belang is te blijven bouwen.

Op 12 juni kijken we naar de praktijk. Na vele jaren van uitstel, wordt op 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet van kracht. Wat houdt dat in? Welk effect heeft dat op de processen en werkzaamheden van marktpartijen? Hoe behandelt en beoordeelt de gemeente aanvragen voor bouw- en gebiedsontwikkelingen? Welke rol moeten en willen zij pakken? En welke werkwijzen kunnen we in de Stedendriehoek verwachten? Rho adviseurs proberen hierop antwoord te geven en gaan met u in gesprek over de nieuwe wet.

SAVE THE DATE
Datum: 12 juni
Locatie: Kasteel de Engelenburg, Eerbeekseweg 6 te Brummen
Programma:   
Inloop             16.30 uur
Start lezing     16.45 uur
Borrel              17.45 uur

Ledenbijeenkomst Blijven bouwen: implementatie Omgevingswet

12 juni 2023

Kasteel Engelenburg

Eerbeekseweg 6
6971 LB Brummen

http://www.engelenburg.com