Ledenbijeenkomst

Op maandag 26 februari aanstaande komen we voor het eerst in 2024 bijeen. Dit jaar hebben we gekozen voor het thema Brede welvaart in onze regio.

Brede welvaart gaat in essentie over het welzijn van mensen. En omdat het leven van mensen zich in belangrijke mate op regionaal niveau afspeelt, zijn de omstandigheden binnen die regio dan ook van grote invloed op hun welzijn. Dat vraagt een gezamenlijke inspanning van overheden, ontwikkelaars, investeerders, makelaars, aannemers, architecten, stedenbouwkundigen en al hun partners om een bijdrage te leveren aan een goede woon- en leefomgeving.

Op 26 februari presenteren we de uitkomst van de stellingen die tijdens de vorige ledenbijeenkomst in november ter tafel kwamen. Na een inspirerende presentatie van de Fountainheads spraken we toen met elkaar over een aantal actuele thema’s. 
Ook staan we op 26 februari stil bij de Omgevingswet. Hoe werkt deze wet vanuit het perspectief van de gemeente en ontwikkelende partijen? Hierover gaan we graag met u in gesprek!

NB. Deze bijeenkomst was oorspronkelijk gepland op 13 februari.

SAVE THE DATE
Datum: 26 februari 2024
Locatie: Kasteel de Engelenburg, Eerbeekseweg 6 te Brummen
Programma:   
Inloop             16.30 uur
Start lezing     16.45 uur
Borrel/diner    17.45 uur

Ledenbijeenkomst

26 februari 2024

Kasteel Engelenburg

Eerbeekseweg 6
6971 LB Brummen

http://www.engelenburg.com