Lid worden

U kunt lid worden als u in onze doelgroep valt en voldoet aan de gestelde criteria (zie hiernaast).

Voorwaarde voor toelating is, dat u als bedrijf of vrije beroepsoefenaar aantoonbare affiniteit heeft met de bouw. Voor bedrijven geldt, dat het bedrijf gevestigd dient te zijn in de Stedendriehoek.

Het bestuur streeft naar een evenwichtige afspiegeling van ondernemingen en instellingen en kan vaststellen dat bepaalde disciplines in de Bouwsocieteit voldoende zijn vertegenwoordigd. Het bestuur van de Stichting beslist over de aanvaarding van iedere inschrijving.

Voldoet uw onderneming aan de genoemde voorwaarden en wilt u lid worden van de Bouwsocieteit Stedendriehoek, dan kunt u zich aanmelden via info@debouwsocieteit.nl.

Het lidmaatschap van de Bouwsocieteit Stedendriehoek voor een bedrijf of instelling bedraagt € 400,- (inclusief BTW) per jaar. Ieder bedrijf of instelling mag twee personen afvaardigen. Een lid (bedrijf of instelling) mag een introducé meenemen.
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen, dan dient u dit voor 1 december van het lopende boekjaar schriftelijk te kenbaar te maken.

Doelgroepen

 • Overheden zoals gemeenten en provincies
 • Woningbouwverenigingen
 • Beleggers
 • Ontwikkelaars/Aannemers
 • Architecten/Constructeurs
 • Adviseurs waaronder makelaars, notarissen, projectmanagement etc
 • Banken/financiële adviseurs etc.

N.B. Deze opsomming is niet uitputtend

Criteria voor toelating van nieuwe leden

 1. Werkzaam of gevestigd in de Stedendriehoek en betrokken bij het bouw- en ontwikkelproces
 2. Een evenwichtige verdeling van het aantal leden per branche
 3. Nieuwe leden dienen voorgedragen te worden door bestaande leden die eerst bij het bestuur polsen of een aanvraag kansrijk is. Mocht een potentieel lid geen andere leden kennen, dan kan contact worden opgenomen met een bestuurslid alvorens een aanvraag wordt ingediend.
 4. Een besluit tot toelating is de verantwoordelijkheid van het bestuur